Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thu ngân sách vượt 7 tỉnh cộng lại

27 2022-09-19 15:15:00

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đạt hơn 14.687 tỷ đồng, đạt 142,8% dự toán, tăng 15,9% so với năm 2020; vượt 7 tỉnh cộng lại gần 700 tỷ đồng.