Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Năm 2022 khó khăn hơn nhiều so với đánh giá

2022-10-28 20:13:00

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm như tăng lãi suất, tăng tỷ giá, hỗ trợ lãi suất 2%, tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu…