Thống đốc nói về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi

8 2022-11-02 10:10:00

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trao đổi về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi.