VTCA kỷ niệm 14 năm thành lập

5 2022-04-20 08:50:00

Ngày 15/4, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức Hội nghị Thi đua khen thưởng và Kỷ niệm 14 năm thành lập Hội (17/4/2008 - 17/4/2022).