Vua Charles III không phải đóng thuế thừa kế

6 2022-09-15 20:56:00

Vua Charles III không phải đóng thuế thừa kế tài sản từ cố Nữ hoàng Elizabeth II theo thỏa thuận năm 1993 nhưng ông sẽ tự nguyện trả thuế thu nhập cá nhân.