Xăng dầu chính thống thiếu nguồn cung, giá biến động liên tục

20 2022-10-23 15:51:00

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói về nguyên nhân thị trường xăng dầu bị thiếu và biến động về giá.