10 địa phương tăng trưởng GDP cao nhất cả nước

04/10/2022, 06:56

Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt kết quả tích cực. GDP 9 tháng tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay, trong đó nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng GDP cao vượt bậc.