12 chỉ tiêu tài chính đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030. Chiến lược đã đề ra 12 chỉ tiêu chính.