46 doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM

22/05/2022, 18:49

TCDN - Trong tuần từ ngày 23 đến 27/5, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM đã có 46 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu, phát hành thêm.

Theo báo Nhân Dân, danh sách 46 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông gồm:

1. Ngày 2/6, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

2. Ngày 3/6, CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.640 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

3. Ngày 6/6, CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

4. Ngày 6/6, CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (UPCoM: BSP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

5. Ngày 7/6, CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

6. Ngày 8/6, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

7. Ngày 8/6, CTCP Merufa (UPCoM: MRF) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

8. Ngày 8/6, CTCP Công trình đô thị Nam Định (UPCoM: UMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

9. Ngày 9/6, CTCP Vật tư - TKV (UPCoM: MTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

10. Ngày 9/6, CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (UPCoM: SSU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

11. Ngày 10/6, CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

12. Ngày 10/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX: GIC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

13. Ngày 10/6, CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

14. Ngày 10/6, CTCP Thủy điện Đăk Đoa (UPCoM: HPD) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

15. CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (HNX: DC2) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

16. Ngày 10/6, CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

17. Ngày 14/6, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

18. Ngày 14/6, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

19. Ngày 15/6, CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 290 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

20. Ngày 15/6, CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4.627 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

21. Ngày 15/6, CTCP Dịch vụ Bến Thành (HNX: BSC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

22. Ngày 15/6, CTCP Bia Hà Nội - Nam Định (UPCoM: BBM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

23. Ngày 15/6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UPCoM: PTH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

24. Ngày 16/6, CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (UPCoM: CMK) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

25. Ngày 17/6, CTCP Môi trường Nam Định (UPCoM: MND) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

26. Ngày 17/6, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

27. Ngày 20/6, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (UPCoM: VPW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 255,41 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

28. Ngày 20/6, CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí (UPCoM: PBT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 687 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

29. Ngày 22/6, CTCP Sông Đà 505 (HNX: S55) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

30. CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX: VC2) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 (người sở hữu 100 CP được nhận 18 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

31. Ngày 24/6, CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

32. Ngày 24/6, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HOSE: VCG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

33. Ngày 24/6, CTCP Dược Hà Tĩnh (UPCoM: HDP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

34. Ngày 24/6, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

35. Ngày 25/8, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

36. Ngày 27/6, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

37. Ngày 27/6, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

38. CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15,679735 (người sở hữu 100 CP được nhận 15,679735 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

39. Ngày 30/6, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DVW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

40. Ngày 30/6, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 558,7 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

41. Ngày 31/5, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCoM: TMG) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 3.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

42. CTCP Enteco Việt Nam (HNX: GMA) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

43. CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:66 (người sở hữu 100 CP được nhận 66 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

44. CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:84 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 84 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

45. CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4 (người sở hữu 10 CP được nhận 4 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

46. CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:25 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

Gia Linh
Bạn đang đọc bài viết 46 doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan