8 chữ G trong chiến lược tiếp cận mới đối với sự phát triển vùng ĐBSCL

Tại Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu ngày 13/3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra quan điểm chiến lược tiếp cận mới đối với sự phát triển vùng ĐBSCL với 8 nội dung có các từ khóa đều bắt đầu bằng chữ G.

8chuGtrongchienluoctiepcandoimoi
8chuGtrongchienluoctiepcandoimoi_2

Theo TTXVN