Anh hùng Lao động Thái Hương tiên phong đưa công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp

31 2020-12-11 08:41:00

Anh hùng Lao động Thái Hương đã cống hiến một mô hình điển hình cho công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, mở bung sức mạnh tiềm tàng đất đai, cây cỏ.