Bản tin Thuế và Cuộc sống số 24

2023-04-08 13:56:00

Những vấn đề bạn đọc cần quan tâm về thuế và cuộc sống trong thời gian 2/4 đến 9/4 bạn đọc cần quan tâm cùng những sửa đổi về luật thuế và văn bản thuế cần lưu ý.