Bản tin Thuế và cuộc sống số 70

2024-03-31 20:57:00

Chỉ còn hơn 100 cửa hàng xăng dầu chưa áp dụng hóa đơn điện tử; Tôm Việt Nam xuất sang Mỹ phải trả thuế chống trợ cấp; 2024 Tp.HCM công khai danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế; Thu ngân sách nhà nước tăng thêm 10% trong quý 1.