Bản tin Thuế và Cuộc sống số 72

2024-04-14 09:33:00

Bán hàng online phải nộp bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân, xuất hiện nhiều hình thức chuyển giá nhằm tránh thuế TNDN...là những nội dung chính của Bản tin Thuế và Cuộc sống số 72.