Bản tin Thuế và Cuộc sống số 83

2024-07-08 16:23:00

Thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt gần 60% trong 6 tháng; Chi nhánh của công ty bể chứa dầu khí - xí nghiệp xây lắp số 3 bị ngừng sử dụng hóa đơn...là những nội dung chính trong Bản tin Thuế và Cuộc sống số 83.