Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có dấu hiệu chỉ định thầu trái quy định

10/10/2022, 13:45
báo nói -

TCDN - Mặc dù các quy định về điều kiện chỉ định thầu rất cụ thể và rõ ràng, tuy nhiên một số gói thầu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư lại có dấu hiệu chỉ định thầu cho nhiều đơn vị chưa đủ tư cách hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Sử dụng ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu thầu nhằm mục đích đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong quá trình sử dụng ngân sách để có thể lựa chọn đơn vị phù hợp, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Để triển khai quy định của Luật Đấu thầu về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; trong đó, quy định cụ thể danh mục tài sản mua sắm tập trung; đơn vị mua sắm tập trung; nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung; nguồn kinh phí mua sắm tập trung; quy trình mua sắm tập trung tổng quát và cụ thể.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để bảo đảm việc mua sắm tập trung hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư lại chỉ định thầu cho nhà thầu chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 4/4/2022 bà Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng đã kí quyết định số 454/QĐ-BV chỉ định Công ty Cổ phần Xây dựng cơ khí tổng hợp 678 trúng gói thầu Cải tạo, sửa chữa khu vực lưu người bệnh cấp cứu Trung tâm Tim mạch.

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa khu vực lưu người bệnh cấp cứu Trung tâm Tim mạch.

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa khu vực lưu người bệnh cấp cứu Trung tâm Tim mạch.

Tiếp đó, ngày 19/4/2022 tại quyết định số 508/QĐ-BV bà Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lại kí quyết định chỉ định Công ty Cổ phần xây dựng cơ khí tổng hợp 678 trúng gói thầu Xây dựng công trình Cải tạo Nhà đặt máy phát điện cũ (sau nhà D) thành Khu nhà tạm Phòng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại thời điểm được chỉ định trúng 2 gói thầu nêu trên, Công ty Cổ phần xây dựng cơ khí tổng hợp 678 chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gói thầu Xây dựng công trình Cải tạo Nhà đặt máy phát điện cũ (sau nhà D) thành Khu nhà tạm Phòng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gói thầu Xây dựng công trình Cải tạo Nhà đặt máy phát điện cũ (sau nhà D) thành Khu nhà tạm Phòng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đến ngày 29/4/2022 bà Nguyễn Thị Minh Chính tiếp tục kí phê duyệt chỉ định Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Anh Nga trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quyết định số 545/QĐ-BV.

Tại thời điểm được chỉ định trúng thầu, công ty Anh Nga cũng chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Điều 5, Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. Tại điểm d, Khoản 1 nêu rõ nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Điều 22, Luật Đấu thầu nêu về hình thức chỉ định thầu. Theo đó, điểm e, Khoản 2 quy định, việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó  “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu”.

Ngoài ra, Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính cũng nêu rõ điều kiện đối với các gói thầu chỉ định. Cụ thể, tại Điều 15 Thông tư 58/2016 /TT-BTC về Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, có nêu rất rõ ở điểm c Khoản 3. Theo đó “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, trừ gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Như vậy, Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư 58/2016/TT-BTC đã quy định rõ điều kiện chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lại chỉ định cho nhà thầu chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chưa đủ tư cách tham gia thầu trúng các gói thầu nêu trên?

Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 05/11/2021, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công về mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu đơn vị mua sắm tập trung thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ và giá mua tối ưu.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tập trung của các chủ đầu tư, đơn vị mua sắm tập trung, các nhà thầu và đơn vị quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Thanh Tân
Bạn đang đọc bài viết Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có dấu hiệu chỉ định thầu trái quy định tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan