Biểu phí giao dịch phái sinh của các công ty chứng khoán

18/05/2023, 07:16

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán phái sinh, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp xin gửi đến nhà đầu tư tổng hợp biểu phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 của các CTCK đang cung cấp dịch vụ này trên thị trường.

Dưới đây là phí giao dịch của 18 công ty chứng khoán (CTCK) cung cấp dịch vụ phái sinh và các ngưỡng cảnh báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

[INFOGRAPHIC] - PhiphaisinhCTCK_edit

Bên cạnh phí giao dịch trả CTCK, nhà đầu tư sẽ chịu thêm phí một số dịch vụ giao dịch trả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ngân hàng thanh toán

Phí giao dịch HĐTL VN30 trả HNX: 2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch, thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày.

Các khoản phí dịch vụ phải trả VSD:

- Dịch vụ quản lý vị thế 2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày;

- Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ 0.0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng. Tối đa không quá 1,600,000 đồng/tài khoản/tháng và tối thiểu không thấp hơn 100,000 đồng/tài khoản.

Lê Doãn Tài