Bộ trưởng Bồ Đức Phớc trả lời về quản lý, thu thuế bán hàng qua mạng, giá và thuế xăng dầu

2022-03-22 11:18:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn về Quản lý, thu thuế bán hàng qua mạng, giá và thuế xăng dầu tại phiên chất vấn ngày 16/3/2022.