Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, VTCA, các cơ quan, doanh nghiệp gửi hoa chúc mừng Tạp chí

20/06/2023, 16:29

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp nhận được sự quan tâm động viên gửi hoa chúc mừng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, VTCA, các cơ quan, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi hoa chúc mừng Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi hoa chúc mừng Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

Tổng cục Thuế tặng hoa chúc mừng Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

Tổng cục Thuế tặng hoa chúc mừng Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

Đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tặng quà cho tạp chí nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tặng quà cho tạp chí nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ông Đặng Quyết Tiến - Vụ trưởng Vụ I - Bộ Tài chính gửi lẵng hoa chúc mừng Tạp chí

Ông Đặng Quyết Tiến - Vụ trưởng Vụ I - Bộ Tài chính gửi lẵng hoa chúc mừng Tạp chí

Untitled-2-01
27
z4448386596828_58b1f6b109253c64b51ae6a738554202
e
Các cơ quan, doanh nghiệp, đại lý thuế gửi hoa chúc mừng Tạp chí

Các cơ quan, doanh nghiệp, đại lý thuế gửi hoa chúc mừng Tạp chí

PV