Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng khi tính giảm trừ gia cảnh?

15/05/2024, 11:06
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật khi tính giảm trừ gia cảnh.

Hỏi: Theo quy định tại Tiết d.4 Điểm Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về người phụ thuộc;Căn cứ Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc;

Cho tôi hỏi, làm như thế nào để chứng minh được người phụ thuộc “không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng” (cần những tài liệu gì để chứng minh, cơ quan nào chịu trách nhiệm xác nhận để có đủ tính pháp lý)? Cá nhân “không nơi nương tựa” mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định tại Tiết d.4 Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC cần những tài liệu gì để chứng minh, cơ quan nào chịu trách nhiệm xác nhận để có đủ tính pháp lý? Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật, cụ thể là những giấy tờ gì?

Tôi sống trong trong 1 gia đình nhiều thế hệ, gồm: cha, mẹ, anh, chị em, cháu cùng chung sống trong 01 nhà, cư trú cùng 01 địa chỉ. Khi đó tôi khai báo người phụ thuộc là cháu ruột của tôi (cha, mẹ cháu còn sống, trong độ tuổi lao động, không bị khuyết tật, có khả năng lao động). Trường hợp này, tôi làm bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (theo Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính), được UBND xã xác nhận người phụ thuộc là cháu tôi đang sống cùng với tôi (dưới 18 tuổi). Vậy, trường hợp này tôi khai báo thuế như vậy có được cơ quan thuế tính giảm trừ gia cảnh cho tôi (người phụ thuộc là cháu tôi, dưới 18 tuổi) không?

 Trả lời:

12
232
333
PV
Bạn đang đọc bài viết Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng khi tính giảm trừ gia cảnh? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899