Các tỉnh, thành phố thu thuế cao nhất và thấp nhất cả nước

20/07/2022, 07:02

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 do ngành Thuế quản lý ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh những tỉnh, thành phố có số thu thuế trong top cao nhất cả nước vẫn còn nhiều tỉnh thu ngân sách từ thuế hạn chế.