Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính

2022-06-08 08:57:00

Ngày 8/6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Nguồn: VTC Now