Chi tiết trường hợp xây nhà không cần xin giấy phép xây dựng từ năm 2021

Từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực, trong đó sẽ bổ sung trường hợp xây nhà ở không phải xin giấy phép xây dựng.

A426946F-7C05-4D2C-B466-DD3C1AFE3D0E


Theo Kinh tế đô thị