Chùm ảnh Đại hội nhiệm kỳ IV và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

22/04/2023, 09:02

Đại hội nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023-2028) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV với 21 thành viên. Bà Nguyễn Thị Cúc tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV.

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023- 2028) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội.

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023- 2028) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Bộ Tài chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Bộ Tài chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc phát biểu khai mạc Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại Đại hội.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại Đại hội.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại Đại hội.

Phó chủ tịch VTCA Nguyễn Đình Cư đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III.

Phó chủ tịch VTCA Nguyễn Đình Cư đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III.

anh 15
Tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch VTCA.

Tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch VTCA.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV với 21 thành viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV với 21 thành viên.

anh 20.1
Đại hội đã thành công rực với với sự tham dự nhiệt tình của các Hội viên từ Bắc vào Nam.

Đại hội đã thành công rực với với sự tham dự nhiệt tình của các Hội viên từ Bắc vào Nam.

anh 31
Văn nghệ chào mừng trước khi Đại hội bắt đầu.

Văn nghệ chào mừng trước khi Đại hội bắt đầu.

anh 26
Các cơ quan trung ương và Hà Nội, Cục Thuế các địa phương, Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, đại lý thuế... đã gửi hoa chúc mừng Đại hội.

Các cơ quan trung ương và Hà Nội, Cục Thuế các địa phương, Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, đại lý thuế... đã gửi hoa chúc mừng Đại hội.

PV