Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 335 triệu đồng

14/10/2022, 20:17
báo nói -

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam số tiền 335 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin theo quy định.

Ngày 14/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 758/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

1-1604376004761194922359-398-222-1920-2504-crop-16043760494011001681201-1414

Cụ thể, Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Theo quyết định, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 03 đợt chào bán của Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông (CĐMĐ) (đợt 1: chào bán 254 tỷ đồng, đợt 2: chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3: chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3/2022).

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP). 

Chứng khoán KIS Việt Nam tiếp tục bị phạt tiền 85 triệu đồng do có hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Thao đó, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý IV/2021, năm 2021, Quý I/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý I/2021, Quý II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý I/2021, Quý II/2021, năm 2021; báo cáo HNX không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý II,III/2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý III/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý IV/2021.

Tổng số tiền Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt là 335 triệu đồng.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 335 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan