Chứng khoán SSI, Công ty Đồng Tâm bị phạt hàng trăm triệu đồng

10/12/2022, 10:59
báo nói -

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đồng Tâm số tiền 120 triệu đồng và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 200 triệu đồng.

2404_1_121504_cjrh

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 1008/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Công ty) (Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Chứng khoán SSI bị phạt tiền 200 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

aog1583221793

Trước đó, ngày 01/12/2022, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đồng Tâm (địa chỉ: số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo đó, công ty bị phạt tổng số tiền 120 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Đồng Tâm báo cáo không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020).

Báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Đồng Tâm báo cáo không đầy đủ nội dung về Danh sách người có liên quan của Công ty và Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021).

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán SSI, Công ty Đồng Tâm bị phạt hàng trăm triệu đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Dopharma bị phạt vì vi phạm chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (Dopharma) với số tiền 70 triệu đồng.