Chứng khoán Tân Việt bị phạt hơn 700 triệu đồng vì loạt sai phạm

14/01/2023, 14:55
báo nói -

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt số tiền hơn 700 triệu đồng vì loạt sai phạm.

Căn cứ kết quả kiểm tra việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến 05/9/2022, ngày 11/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (địa chỉ: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cụ thể:

Phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành).

tan-viet-1476

Phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Phạt tiền 125 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt không lưu giữ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của 01 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ).

Phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý IV/2021; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo định kỳ quý II/2021 của tổ chức đại lý phát hành; các báo cáo định kỳ quý của tổ chức đăng ký, lưu ký, gồm: Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý IV/2021).

Phạt tiền 150 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/8/2022 có nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vượt quá 70% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán).

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt bị phạt là 745 triệu đồng.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán Tân Việt bị phạt hơn 700 triệu đồng vì loạt sai phạm tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan