Chứng khoán VIX trả cổ tức, thưởng cổ phiếu để tăng vốn

22/05/2023, 19:01

TCDN - CTCP Chứng khoán VIX thông qua kế hoạch trả cổ tức và thưởng cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 5.821,39 tỷ đồng lên 6.694,6 tỷ đồng.

Ngày 26/5, Chứng khoán VIX sẽ chốt danh sách cổ đông để trả trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1 (tỷ lệ 5%), nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Chứng khoán VIX cũng sẽ chốt danh sách thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (10%), cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức là 15%.

Nếu phát hành thành công, Chứng khoán VIX sẽ phát hành thêm 29,11 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 58,21 triệu cổ phiếu thưởng để nâng vốn điều lệ từ 5.821,39 tỷ đồng lên 6.694,6 tỷ đồng.

VIX 1

Một diễn biến đáng chú khác liên quan tới Chứng khoán VIX là HĐQT đã thống nhất việc ông Nguyễn Tuấn Dũng sẽ thôi phụ trách HĐQT từ ngày 18/4/2023; bầu ông Thái Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VIX trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 18/4/2023. Công ty cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Thái Hoàng Long từ ngày 18/4.

Ngày 15/4 vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Chứng khoán VIX đã thông qua những vấn đề quan trọng về định hướng chiến lược kinh doanh. Công ty cũng thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 676 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ và 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 73% so với kết quả thực hiện được năm 2022.

Trong Đại hội, lãnh đạo Chứng khoán VIX cũng đưa ra cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh. Trong đó, Công ty định hướng phát triển 2 trụ cột chính là mảng tự doanh và môi giới. Đây là thế mạnh và được Công ty đánh giá sẽ đem lại lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp.

Về riêng kế hoạch từng mảng hoạt động, Chứng khoán VIX định hướng sẽ tiếp tục duy trì và phát huy, đưa thêm những chính sách phát triển về công nghệ, đáp ứng về bảo mật thông tin, cơ chế giao dịch dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, Chứng khoán VIX sẽ hướng tới việc chăm sóc khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo, cung cấp thông tin chuyên biệt.

Đối với mảng dịch vụ tài chính, Công ty đã có một nền tảng tài chính tốt cùng việc tăng vốn điều lệ trong năm 2023 cũng là tiền đề để Ban lãnh đạo đủ tự tin có năng lực cạnh tranh.

Quý I/2023, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 272 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 11,9 tỷ đồng. Trong đó lãi từ hoạt động phải thu và cho vay; doanh thu hoạt động môi giới; hoạt động tư vấn, bảo lãnh, đại lý phát hành đều giảm so với cùng kỳ. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL tăng so với cùng kỳ.

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán VIX trả cổ tức, thưởng cổ phiếu để tăng vốn tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan