Tag: Chuyển cơ quan điều tra
Chuyển cơ quan điều tra trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Chuyển cơ quan điều tra trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

28/02/2022, 09:24
Theo Tổng cục Thuế, trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế củng cố, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, không khai, hoặc khai giá trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá thực tế chuyển để xem xét, xử lý theo pháp luật.
Chuyển cơ quan điều tra 462 vụ có dấu hiệu tham nhũng

Chuyển cơ quan điều tra 462 vụ có dấu hiệu tham nhũng

24/03/2021, 15:56
Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra 462 vụ, 671 đối tượng.
1