Có được phép làm cam kết theo mẫu 08/MST để công ty B&B tạm thời không khấu trừ thuế TNCN được không?

09/04/2024, 11:06
báo nói -

TCDN - Giải đáp các vướng mắc về khấu trừ thuế TNCN của công ty B&B.

Hỏi: Công ty B&B có ba (03) nhân viên ký hợp đồng 12 tháng, thu nhập mỗi cá nhân một tháng lớn hơn 2 triệu đồng, nhưng 03 nhân viên này đã làm việc chính thức và đóng bảo hiểm ở một công ty khác.

Vậy trong trường hợp này, nếu tổng thu nhập của cá nhân không vượt mức đóng thuế thì các cá nhân có được phép làm cam kết theo mẫu 08/MST để công ty B&B tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được không?

Trả lời:

-Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“1. Khấu trừ thuế ...

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Theo đó, để được làm cam kết theo mẫu 08/CK-TNCN cần phải đáp ứng các điều kiện được nêu tại điểm i Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

+ Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng;

+ Tổng thu nhập ước tính trong năm chưa đến mức chịu thuế TNCN (Thu nhập chưa đến mức chịu thuế xác định bằng: giảm trừ cho cá nhân người có thu nhập: 132 triệu đồng; cộng với giảm trừ cho người phụ thuộc, mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng x số tháng nuôi dưỡng)

PV
Bạn đang đọc bài viết Có được phép làm cam kết theo mẫu 08/MST để công ty B&B tạm thời không khấu trừ thuế TNCN được không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận