Có phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với nguồn thu từ nguồn đặt hàng sử dụng kinh phí NSNN không?

16/11/2023, 14:51
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về việc nộp thuế GTGT và thuế TNDN của đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3.

Hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3 (Nghị định 60/2021/NĐ-CP) (mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí).Trong năm đơn vị có nguồn thu từ nguồn thu đặt hàng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Nguồn thu này của đơn vị được hình thành từ 2 nguồn:

- Thu từ đặt hàng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (do phòng chuyên môn của huyện quản lý chi trả cho đơn vị);

- Thu từ dịch vụ vệ sinh môi trường của tổ chức, hộ gia đình sử dụng.

Ví dụ: Dự toán đặt hàng được phê duyệt là 1 tỷ, trong đó Nhà nước đặt hàng là 600 triệu đồng, còn lại 400 triệu đồng là phải thu của các tổ chức, hộ gia đình sử dụng dịch vụ.

Như vậy, đối với nguồn thu 400 triệu đồng của tổ chức, hộ gia đình thì đơn vị phải xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT và thuế TNDN cho nhà nước.

Cho tôi hỏi, nguồn thu 600 triệu đồng từ nguồn đặt hàng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do phòng chuyên môn của huyện quản lý chi trả theo khối lượng nghiệm thu đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp thì đơn vị sự nghiệp có phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với nguồn thu này không? Tại quy định nào? 

Trả lời:

img-142282-638352294002253990
PV
Bạn đang đọc bài viết Có phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với nguồn thu từ nguồn đặt hàng sử dụng kinh phí NSNN không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận