Cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương

07/04/2017, 09:21

TCDN - 2 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong năm 2017.

Cụ thể, 2 đơn vị sự nghiệp chuyển thành công ty cổ phần là: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

Theo Đầu tư

Bạn đang đọc bài viết Cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương tại chuyên mục Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận