Cổ phiếu QBS của Xuất nhập khẩu Quảng Bình sẽ bị hủy niêm yết

05/04/2024, 08:23
báo nói -

TCDN - HoSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu QBS của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có thông báo gửi Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã chứng khoán QBS) về vấn đề hủy niêm yết bắt buộc.

Trong thông báo, HoSE cho biết ngày 2/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. Theo đó, tổ chức kiểm toán năm 2023 của QBS là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, chi nhánh Hà Nội đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Lỗ đã giảm nhưng kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến nên QBS sẽ bị huỷ niêm yết trên HoSE.

Lỗ đã giảm nhưng kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến nên QBS sẽ bị huỷ niêm yết trên HoSE.

Căn cứ theo quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết xảy ra một trong các trường hợp: tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu QBS của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình theo quy định nêu trên.

Năm 2023, QBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2023 lỗ 41,04 tỷ đồng, giảm 97,67 tỷ so với cùng kỳ năm ngoài (lỗ 138,7 tỷ đồng). Tuy nhiên so với báo tự lập thì số lỗ tăng gấp đôi từ lỗ hơn 22 tỷ lên lỗ hơn 41 tỷ đồng. QBS cho biết nguyên nhân là do công ty đã đánh giá lại các khoản nợ đã quá hạn thanh toán nên công ty đã trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi với tổng số tiền là gần 19 tỷ đồng.

Còn trên báo cáo tài chính năm 2023, bên kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là tại thời điểm ngày 31/12/2023, bên kiểm toán không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho cũng như không thực hiện được thủ tục thay thế.

Theo đó, bên kiểm không đánh giá được tính hiện hữu và tính giá trị của hàng tồn kho với giá trị là 55.308.044.791 đồng và bên kiểm toán cũng không đánh giá được giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập (nếu có).

Cũng tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, bên kiểm toán cũng chưa nhận được thư xác nhận số dư của các khoản công nợ như phải thu ngắn hạn của khách hàng, Trả trước cho người bán ngăn hạn và Phải trả ngăn hạn khác tại ngày 31/12/2023 với số tiền lần lượt khoảng 404,52 tỷ đồng; 43,08 tỷ đồng và 0,74 tỷ đồng.

Minh Anh
Bạn đang đọc bài viết Cổ phiếu QBS của Xuất nhập khẩu Quảng Bình sẽ bị hủy niêm yết tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan