Còn gần 116 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế chưa thu

09/07/2021, 15:39

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020 trong đó nợ thuế có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, nợ thuế không còn khả năng thu hồi 25.278 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho hay, để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Cục Thuế, giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021; thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2020; phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan Thuế đối với 62.666 NNT chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ là 67.620 tỷ đồng.

Kết quả thu hồi nợ đọng thuế, lũy kế đến 30/6/2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.290 tỷ đồng.

Còn gần 116 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế chưa thu đến ngày 30/6/2021.

Còn gần 116 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế chưa thu đến ngày 30/6/2021.

Kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Về khoanh nợ tiền thuế, tổng số tiền thuế nợ được khoanh nợ là 2.172 tỷ đồng. Trong đó: khoanh nợ theo Nghị quyết 94 là 1.783 tỷ đồng, khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế là 389 tỷ đồng; Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó: xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 là 1.467 tỷ đồng; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình cấp có thẩm quyền xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020 (gồm: các khoản nợ thuế, phí là 38.982 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ; các khoản nợ liên quan đến đất là 21.063 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ; tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 19.992 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ).

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 25.278 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Còn gần 116 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế chưa thu tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Hà Nội: Điểm mặt hơn 900 doanh nghiệp nợ thuế
Cục Thuế Tp.Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 916 doanh nghiệp nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất tính đến thời điểm 31/5/2021 với tổng số nợ tính đến thời điểm 31/5/2021 là 397,4 tỷ đồng.
Đồng Nai bêu tên 112 doanh nghiệp nợ thuế
Trong danh sách 112 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có nhiều doanh nghiệp lớn. Cục thuế tỉnh này cũng đã phải áp dụng một số biện pháp cưỡng chế thuế.
Nợ thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, số nợ thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng. Tổng số nợ thuế nội địa đến 31/5/2021 ước khoảng 120,46 nghìn tỷ đồng, tăng so với thời điểm cuối năm 2020; trong đó nợ thuế có khả năng thu là 63,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với cuối năm 2020.