Tag: công ty con Hoàng Anh Gia Lai
Giải thể công ty con của Hoàng Anh Gia Lai

Giải thể công ty con của Hoàng Anh Gia Lai

14/02/2020, 14:02
HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa thông báo giải thể công ty con do tập đoàn nắm giữ 99% vốn là Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn.
1