Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

04/08/2020, 07:10

TCDN - Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (thuộc Ngân hàng Nhà nước) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Ông Phạm Bảo Lâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Ông Phạm Bảo Lâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Được biết, trong quá trình công tác ông Phạm Bảo Lâm từng giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch. Đến tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước. 

Theo Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Điều lệ về tổ chức hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) thì BHTGVN có các nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng chiến lược phát triển BHTG để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện; cấp, cấp lại và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG; yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo định kỳ hay đột xuất.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cho NHNN và tiếp cận thông tin của NHNN; tính và thu phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Luật BHTG và các văn bản pháp luật liên quan; quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn BHTG; chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG theo quy định của Luật BHTG và các văn bản pháp luật liên quan; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG; kiến nghị NHNN xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về BHTG;...

PV
Bạn đang đọc bài viết Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp