Tag: Đại hội XIII của Đảng
Tổng bí thư: 'Ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất'

Tổng bí thư: "Ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất"

01/02/2021, 14:55
Trả lời câu hỏi về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ "nhiều khi tôi sợ mình nói nhiều quá về chủ đề này. Nhưng tôi còn nói nữa, ai có ghét tôi cũng nói, nói hết tâm huyết của mình. Anh em thì bảo là không ghét đâu, bác càng nói càng yêu".
1