Đảm bảo tuyệt đối an ninh tài chính, tiền tệ Quốc gia

2022-12-20 10:11:00

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Tài chính tập trung làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước...

VTV