Đất Xanh lần đầu báo lỗ sau 15 năm hoạt động

22/03/2021, 14:52

TCDN - BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh, mã cổ phiếu DXG) cho thấy lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh âm 496 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ kể từ năm 2006.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2020, doanh thu của DXG đạt 2.899 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Nguồn thu chủ yếu đến từ dịch vụ bất động sản (1.932 tỷ đồng) và từ các hợp đồng xây dựng (530 tỷ đồng).

Trong khi tổng doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, chi phí tài chính lại tăng mạnh. Doanh nghiệp lỗ từ khoản đầu tư tài chính 526 tỷ đồng; chi phí lãi vay cũng tăng từ 199 tỷ đồng lên 309 tỷ.

Bên cạnh đó, khoản lãi 149 tỷ đồng từ công ty liên kết năm 2019 thành lỗ 11 tỷ trong năm 2020; khoản lãi 2.310 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cũng thành lỗ 4 tỷ.

Đất Xanh lần đầu báo lỗ sau 15 năm

Đất Xanh lần đầu báo lỗ sau 15 năm

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh âm 496 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ kể từ năm 2006.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 23.311 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu kỳ. Mức tăng chủ yếu đến từ tiền và các khoản tương đương tiền (tăng từ 793 tỷ đồng lên 1.780 tỷ); hàng tồn kho (tăng từ 6.791 tỷ đồng lên 10.252 tỷ) và tài sản dở dang dài hạn (tăng từ 75 tỷ đồng lên 645 tỷ).

Trong hàng tồn kho, Đất Xanh có hơn 9.620 tỷ đồng bất động sản dở dang, tập trung chủ yếu tại dự án Gem Sky World với 3.553 tỷ đồng, Gem Riverside 1.558 tỷ và Opal Boulevard 1.199 tỷ.

Doanh nghiệp cho biết trong năm đã vốn hóa chi phí đi vay với tổng số tiền 359 tỷ đồng, con số của năm trước là 144 tỷ. Các khoản chi phí đi vay này liên quan đến các khoản vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đang triển khai.

Trúc Nhi
Bạn đang đọc bài viết Đất Xanh lần đầu báo lỗ sau 15 năm hoạt động tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Tập đoàn Đất Xanh lãi hơn trăm tỷ trong quý 3/2020
Lợi nhuận sau thuế ba tháng gần nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đạt hơn 100 tỷ, tiền và tương đương tiền tăng 364 tỷ, nâng số tiền và tương đương tiền mà doanh nghiệp này đang nắm giữ lên gần 2.000 tỷ đồng.