Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai hạn

25/05/2022, 08:27

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai hạn.

Ngày 20/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (địa chỉ: Lầu 3, toà nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ chí Minh).

pxl-muon-phat-hanh-825-trieu-co-phieu-cho-nhom-gelex-5525046_1272020

Phạt Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn số tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2017; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; 

Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên BCTC kiểm toán năm 2020; BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai hạn tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan