Đầu tư nhà chung cư có nguy cơ thoái trào

18 2019-11-27 08:26:00

Hiện nay, nguồn cung sản phẩm mới trong thị trường bất động sản rất ít. Tuy nhiên, giá bán chung cư lại không hề giảm.