Doanh nghiệp đồng loạt áp dụng mức thuế giá trị gia tăng mới 8%

2022-02-09 15:05:00

Theo Nghị định số 15, sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.