Doanh nghiệp niêm yết trên HNX: Tổng lợi nhuận tăng trên 993 tỷ đồng

12/05/2020, 09:45

TCDN - Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đến hết tháng 4/2020 đã có 346/359 công ty công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Tổng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trên HNX đạt 21.438,4 tỷ đồng, tăng 993,6 tỷ đồng (4,8%) so với năm 2018.

z_tsfl

Tính đến hết tháng 4/2020, đã có 346/359 công ty niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 

Các trường hợp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm quá 5 ngày làm việc, Sở đã đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và sẽ đưa vào diện bị cảnh báo đối với những doanh nghiệp chậm công bố quá 15 ngày.

Theo kết quả báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 311 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.683 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 21.438,4 tỷ đồng, tăng 993,6 tỷ đồng (4,8%) so với năm 2018.

Có 5/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng so với năm 2018, trong đó ngành có tỷ trọng tăng lợi nhuận mạnh nhất là khai khoáng và dầu khí tăng 45,2%, từ 808 tỷ đồng lên 1173 tỷ đồng.  

Ngành tài chính dù chỉ có 22 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nhưng có tổng lợi nhuận sau thuế là 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và là ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận cao thứ hai trong số 11 ngành trên HNX, 17,3%. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng. Trong đó, nhóm các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Bên cạnh đó, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ (tăng 4 doanh nghiệp so với năm 2018), tập trung vào nhóm các công ty chứng khoán, nguyên nhân chủ yếu là do việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư vào cuối kỳ, cũng như khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng.

Số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 36 công ty, tăng 12,5% so với năm 2018 với tổng lỗ năm 2019 là -2.244,6 tỷ đồng, tăng 109% so với năm 2018.

Trong đó, có 6/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2018 trong đó ngành công nghiệp có mức tăng lỗ mạnh nhất từ -427 tỷ đồng năm 2018 lên -1.270 tỷ đồng năm 2019.

So sánh số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh  nghiệp niêm yết trước và sau khi được kiểm toán, có 64 doanh nghiệp (chiếm 18% tổng số lượng doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo) có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2019 do doanh nghiệp tự lập chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính 2019 có kiểm toán, và 27 doanh nghiệp niêm yết có tỷ lệ chênh lệch trên 50%.

Hoàng Hà
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp niêm yết trên HNX: Tổng lợi nhuận tăng trên 993 tỷ đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Niêm yết HNX tháng 4: Giá trị toàn thị trường đạt hơn 138.000 tỷ đồng
Tháng 4/2020, Sở GDCK Hà Nội (HNX) không có chứng khoán niêm yết mới, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 368 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 138 nghìn tỷ đồng.