Doanh nghiệp vật liệu hàn có thể nộp hồ sơ miễn trừ thuế chống bán phá giá

26/08/2022, 14:59

TCDN - Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Trước đó, ngày 15/8/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Theo đó, mức thuế CBPG chính thức được áp dụng đối với 03 nước nói trên từ 0% đến 36,56%. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức bao gồm que hàn inox 308 có bọc thuốc được phân loại theo mã HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00 và dây hàn thép đặc không lõi thuốc được phân loại theo các mã HS 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00.

A1B153EC-5EC3-42E8-9BE7-B8D5411522B7

Đối với sản phẩm que hàn inox 308, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho các doanh nghiệp Malaysia là 12,78%; với Thái Lan là 36,11%; với Trung Quốc là 11,43%.

Đối với sản phẩm dây hàn thép đặc không lõi thuốc, mức thuế chống bán phá giá cho các doanh nghiệp Malaysia là 14,11% - 34,37%; với Trung Quốc là 22,77% - 36,56%; doanh nghiệp Thái Lan không bị áp thuế chống bán phá giá.

Thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 5 năm kể từ ngày Quyết định 1624/QĐ-BCT chính thức có hiệu lực (ngày 20/8/2022).

"Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Hàng hóa trong nước không sản xuất được;

2. Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

3. Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

5. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước;

6. Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác."

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thông báo để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG chính thức (vụ việc AD15), bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Thời hạn nhận hồ sơ trước 17h ngày 26/9/2022.

PV
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp vật liệu hàn có thể nộp hồ sơ miễn trừ thuế chống bán phá giá tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan