Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trên 20%

14/12/2020, 09:04

TCDN - Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tính đến hết tháng 10/2020 đạt 101.495 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,9%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,5%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,89%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0.05%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0.002%.

Tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.473.974 hợp đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 10/2020 tăng 17,6% đạt 32.083 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm nhân thọ các doanh nghiệp đã chi trả 10 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 20.462 tỉ đồng.

Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh trong 10 tháng.

Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh trong 10 tháng.

Về bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến hết tháng 10 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.802 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.06%, bồi thường 16.091 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 35.13% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.853 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30.25% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 6.415 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%, tăng trưởng 17%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.214 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.779 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 14.566 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 32%, tăng trưởng 1%, bồi thường 4.311 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.197 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.53%, tăng trưởng 13%, bồi thường 2.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.288 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khoảng 11.55%, tăng 18%, bồi thường 1.280 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 3.961 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 9%, bồi thường 702 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 578 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.870 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.08%, giảm 12%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.740 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 3%, bồi thường 815 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 890 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 481 tỷ đồng, giảm 16%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 668 tỷ đồng tăng trưởng 44%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 191 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trên 20% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Đề xuất nâng mức bảo hiểm mỗi vụ là 150 triệu đồng/người
Tại Dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Bộ Tài chính đề xuất mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.