Em trai Chủ tịch TCT 36 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 25 triệu đồng

21/07/2021, 12:07

TCDN - Ngày 19/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đăng Hiếu, là em trai của ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP.

a-1205

Cụ thể, ngày 15/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 191/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đăng Hiếu vì bán cổ phiếu nhưng không báo cáo.

Số tiền phạt là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ông Hiếu đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 28/10/2020. Ông Nguyễn Đăng Hiếu – người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: G36) thực hiện giao dịch bán 31.000 cổ phiếu G36 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Em trai Chủ tịch TCT 36 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 25 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan