Giám đốc tài chính Công ty Khử trùng Việt Nam và một số cá nhân bị phạt

10/12/2021, 11:28

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt đối với ông Trần Văn Dũng – Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - người có liên quan đến ông Trần Khánh, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Ngày 07/12/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 838/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Dũng (địa chỉ: 306 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể:

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng vì giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở công bố thông tin.

Ông Trần Văn Dũng – Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán:VFG) đăng ký giao dịch bán 100.000 cổ phiếu VFG, thời gian giao dịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 24/5/2021 đến ngày 18/6/2021 nhưng đã thực hiện bán 100.000 cổ phiếu VFG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 1.000.000.000 đồng) vào ngày 21/5/2021.

khutrungvietnam-1621527440

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 839/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu Huyền (địa chỉ: R4, 2A20, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) số tiền 80.000.000 (Tám mươi triệu) đồng vì giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở công bố thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - người có liên quan đến ông Trần Khánh, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (mã chứng khoán: PVL) đăng ký giao dịch bán 500.000 cổ phiếu PVL, thời gian giao dịch theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021 nhưng ngày 13/4/2021, bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã thực hiện bán 200.600 cổ phiếu PVL, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 2.006.000.000 đồng.

Letan-1

Mới đây, ngày 08/12/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 845/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Quốc Hoàng (địa chỉ: Số 34 Đình Đông, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Théo đó, ngày 07/5/2021, ông Đặng Quốc Hoàng (Ông) đã thực hiện giao dịch mua 1.202.800 cổ phiếu Công ty cổ phần PIV (mã chứng khoán PIV) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 6,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, trở thành cổ đông lớn của PIV. Ngày 14/5/2021, Ông đã bán tổng cộng 342.800 cổ phiếu PIV và mua 100 cổ phiếu PIV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,94% xuống còn 4,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, không còn là cổ đông lớn của PIV. Đến ngày 08/7/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Ông đối với cổ phiếu PIV.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Giám đốc tài chính Công ty Khử trùng Việt Nam và một số cá nhân bị phạt tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan