Hà Nội: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

23/12/2020, 22:00

TCDN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải bảo đảm nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Thanh tra thành phố được giao hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Sở Nội vụ lập danh sách các đối tượng giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên có nghĩa vụ phải kê khai, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; tổng hợp bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của các đối tượng giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, nộp Thanh tra Chính phủ theo quy định và hướng dẫn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập…

PV (t/h)
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp