Hải Dương: Kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế, Sở Tài chính và nhiều cá nhân liên quan

29/12/2022, 09:29
báo nói -

TCDN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm trong công tác mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ luật khiển trách đối với bà Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương; kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hải Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và các cá nhân liên quan.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã phân tích, đánh giá các vi phạm, xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các vi phạm, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, đối với các tập thể và cá nhân, đối chiếu với quy định của Đảng và quyết định thi hành kỷ luật của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế.

Cũng trong ngày 27/12, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã xem xét hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể thuộc Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương; ông Hoàng Văn Huỳnh, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương và ông Nguyễn Thị Thúy, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ rõ: Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm của đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy và người đứng đầu tổ chức đảng trực thuộc.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Đinh Huy Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Y tế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Phạm Hữu Thanh đã thiếu sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị trực tiếp phụ trách là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương.

Ông Đinh Huy Hưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Sở Y tế ban hành và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản không đúng quy định của pháp luật.

Các vi phạm của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và ông Phạm Hữu Thanh, ông Đinh Huy Hưng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

PV
Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế, Sở Tài chính và nhiều cá nhân liên quan tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Xoá tư cách nguyên Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái, khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026.