Tag: hải quan Quảng Ninh
Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách tối thiểu 11.000 tỷ đồng

Hải quan Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách tối thiểu 11.000 tỷ đồng

16/01/2020, 09:19
Cục Hải quan Quảng Ninh đang phấn đấu nỗ lực từ đầu năm để đạt thu ngân sách tối thiểu 11.000 tỷ đồng trong năm 2020. Cục Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm tra, rà soát, chống gian lận thương mại qua phân loại, áp mã, trị giá tính thuế, thuế suất, các đối tượng miễn thuế...
1